Unity Business Intelligence
Wij zijn gespecialiseerd in productie-optimalisatie door de inzet van data.
Beter inzicht, beter sturen
Wij zijn ervan overtuigd dat beter inzicht in processen altijd leidt tot betere beslissingen.
Concurrerend blijven
Continue dataverwerking zorgt voor continu beschikbare inzichten en de mogelijkheid om continu te verbeteren.

Unity

Het is onze passie om organisaties te helpen bij het omzetten van data in stuurinformatie die het mogelijk maakt om sneller en beter beslissingen te nemen. Wij helpen onze klanten om meer inzicht te krijgen in processen in de organisatie met als doel de grip hierop te vergroten.

Meerwaarde uit je data

Data is volop aanwezig. Bij elk bedrijf en in elk proces en systeem. Maar hoe zorg je ervoor dat die data leidt tot de juiste, waardevolle actie op het juiste moment? Dat gaat niet vanzelf.
Wij zijn er in gespecialiseerd om uw data structureel te verwerken tot heldere kengetallen. Kengetallen die zo gepresenteerd worden dat ze direct inzicht geven in de situatie, die altijd up-to-date zijn en overal beschikbaar.
Unity is uw partner bij elke stap van data naar actie.

Productie-optimalisatie

Om productie-activiteiten in westerse landen concurrerend te ontplooien is het noodzakelijk continu te blijven zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Moderne productie-activiteiten zijn echter complex en afhankelijk van verschillende (externe) factoren. Verdere optimalisatie kan hierdoor alleen als je een volledig, betrouwbaar en actueel beeld hebt. Niemand wil immers sturen in de mist.
Door data uit de productiemiddelen te vergaren en te structureren ontstaat een objectief beeld van waar optimalisatie mogelijk is. In onze beleving is dit altijd een continu proces. Door data structureel te blijven verwerken wordt niet alleen het effect van aanpassingen direct inzichtelijk maar ontstaan ook kansen om gericht in te grijpen bij verstoringen.

Wat wij bieden

Elk productieproces genereert doorgaans grote hoeveelheden data. Deze data heeft de potentie om productieverstoring eerder te ontdekken of zelfs te voorkomen, nog onbekende patronen te ontdekken of simpelweg resultaten vast te leggen voor latere analyse en rapportage. Unity biedt kant-en-klare bouwblokken die in staat zijn om de data uit uw productiemiddelen op maat om te zetten in stuurinformatie en inzichten. Standaardiseren waar mogelijke, maatwerk waar nodig; dat is onze insteek. Zo kunnen we snel resultaten boeken zonder flexibiliteit te verliezen.

Kengetallen en kpi's

Doordat wij in staat zijn alle mogelijke (reeds aanwezige) databronnen te gebruiken en te koppelen, biedt onze oplossing vele mogelijke kengetallen en kpi’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: input (hoeveelheid grondstoffen), output (hoeveelheid producten), Overall Equipment Effectiveness (OEE), massabalans of nauwkeurige kostprijs berekening. Allemaal automatisch berekend uit (bestaande) databronnen.

Machinedata staat centraal

Naast de data die vaak al beschikbaar is (zoals ERP, of HR of logistieke systemen) gebruiken we ook de data rechtstreeks uit uw productiemachines. Wij inventariseren eerst welke data voorhanden is en of deze voldoet. Indien blijkt dat de data (nog) niet beschikbaar is, dan treden we samen in overleg met de leverancier of plaatsen we samen met u zelf nieuwe sensoren om de gegevens beschikbaar te krijgen.

Strategisch informatiebeleid

Omdat informatie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de bedrijfsvoering wordt een duidelijke visie op het informatiebeleid steeds belangrijker voor de toekomst.
De toenemende vraag om informatie binnen uw organisatie en het toenemende aanbod aan tooling in de markt kan leiden tot een wildgroei van tools, begrippen, databronnen en onderling gekoppelde systemen.
Het uitbesteden van de zorg voor informatiebeheer kan leiden tot afhankelijkheden die later onwenselijk blijken.
Wij helpen u graag bij het maken van toekomstgerichte keuzes.

Onze mensen

Unity beschikt over een unieke combinatie van ervaren specialisten. Dit zowel op het gebied van dataverwerking als op het gebied van het engineeren van productiemiddelen. Hierdoor kunnen we niet alleen snel inzichten bieden maar ook meedenken over mogelijke concrete verbeterstappen.

Real-time

Binnen de productiewereld kan niet gewacht worden met bijsturen. Stuurinformatie die een dag verouderd is, kan leiden tot onnodig verlies en voldoet in dat geval dan ook niet. Tijdskritische gegevens worden daarom real-time verwerkt.

Dashboards en notificaties

Van wekelijkse rapportages per e-mail of sms notificatie bij norm-overschrijding en van TV-schermen in de productiehal tot interactieve dashboards ter ondersteuning van een presentatie. De informatie en doelgroep bepaalt welke presentatievorm de juiste impact teweeg brengt.

Onze aanpak

Bij Unity hanteren we een iteratieve aanpak waarbij we nauw samenwerken met de mensen in uw organisatie. Door bij de start duidelijke prioriteiten te stellen, zijn wij in staat in elke korte ontwikkelstap waarde voor uw organisatie op leveren. Dit zorgt niet alleen voor directe toegevoegde waarde, maar ook voor de mogelijkheid om uw eigen tempo te bepalen en eenvoudig nieuwe accenten te leggen als de situatie daar om vraagt.

Bij de start van elke samenwerking stellen we eerst een ‘proof of concept’ op. Deze geeft in korte tijd een helder beeld van de concrete resultaten die verwacht mogen worden. Daarnaast geeft de ‘proof of concept’ inzicht in eenvoudig haalbare inzichten (‘low hanging fruit’), vergezichten en alles wat hier tussenin zit. Dit biedt een gezamenlijk vertrekpunt en pad om te bewandelen.

Concrete doelen, stap voor stap bereikt. Dat is onze aanpak.

Daag ons uit!

We komen graag langs om te laten zien wat er in uw organisatie mogelijk is. In een paar dagen tijd maken we een ‘proof of concept’ gebaseerd op uw eigen productiedata. U kunt dan zelf ervaren wat de meerwaarde is van productiedata gedreven stuurinformatie.