Welkom bij Unity Business Intelligence
Unity is gespecialiseerd in Business Intelligence oplossingen voor verschillende bedrijfstakken waaronder productie en onderwijs.
Beter inzicht, beter sturen
Wij zijn ervan overtuigd dat beter inzicht in processen altijd lijdt tot betere beslissingen.
Van data naar informatie
Het is onze passie om data om te zetten in informatie die helpt bij het (bij)sturen van processen in uw organisaties.

Unity

Wij zijn gespecialiseerd in Business Intelligence oplossingen en consultancy. Het is onze passie om organisaties te helpen bij het omzetten van data in stuurinformatie die het mogelijk maakt om sneller en beter beslissingen te nemen. Wij helpen onze klanten om meer inzicht te krijgen in processen in de organisatie met als doel de grip hierop te vergroten.

Meerwaarde uit je data

Data is volop aanwezig. Bij elk bedrijf en in elk proces en systeem. Maar hoe zorg je ervoor dat die data leidt tot de juiste, waardevolle actie op het juiste moment? Dat gaat niet vanzelf.
Wij zijn er in gespecialiseerd om uw data, structureel te verwerken tot heldere kengetallen. Kengetallen die zo gepresenteerd worden dat ze direct inzicht geven in de situatie, die altijd up-to-date zijn en overal beschikbaar.
Unity is uw partner bij elke stap van data naar actie.

Onze aanpak

Bij Unity hanteren we een korte, iteratieve aanpak waarbij we nauw samenwerken met de mensen in uw organisatie. Door bij de start duidelijke prioriteiten te stellen, zijn wij in staat in elke korte iteratie steeds weer waarde voor de organisatie op leveren. Dit zorgt niet alleen voor snelle toegevoegde waarde, maar ook voor de mogelijkheid om uw eigen tempo te bepalen en eenvoudig nieuwe accenten te leggen als de situatie daar om vraagt.

Concrete doelen, stap voor stap bereikt. Dat is onze aanpak.

Stuurinformatie voor de productiewereld

Elk productieproces genereert doorgaans grote hoeveelheden data. Unity biedt kant-en-klare bouwblokken die in staat zijn om de data uit uw productiemiddelen eenvoudig om te zetten in stuurinformatie. Up-to-date stuurinformatie die inzicht geeft in uw processen en daarmee de grip daarop vergroot.

Industrie standaard KPI's

Input (hoeveelheid grondstoffen), output (hoeveelheid producten), Overall Equipement Effectiveness (OEE) en nauwkeurige kostprijs berekening zijn enkele voorbeelden van KPI’s die beschikbaar zijn in onze oplossing.

Productiedata

De data die door machines in het productieproces gegenereerd worden, staan centraal. Deze vormen de feitelijke gebeurtenissen. Het is uiteraard wel mogelijk om deze data te verrijken met gegevens uit andere systemen, bijvoorbeeld ERP of Inkoop.

Real time

Binnen de productiewereld kan vaak niet gewacht worden met bijsturen. Stuurinformatie die een dag verouderd is, voldoet in dat geval dan ook niet. Tijdskritische gegevens worden daarom real time verwerkt.

Bouwblokken

Standaardiseren waar mogelijk, maatwerk waar nodig. Op die manier boeken we snel en kosten efficiënt resultaat zonder flexibiliteit te verliezen.

Schaalbaar

De modulaire opbouw maakt het eenvoudig om klein te beginnen zonder de potentie uit het oog te verliezen. We bewijzen graag dat het concept ook voor u werkt om daarna mee te schalen met behoefte.

Dashboards en notificaties

Van wekelijks rapportages per e-mail of sms notificatie bij KPI overschrijding en van TV-schermen in de productiehal tot interactieve dashboard ter ondersteuning van een presentatie. 

Daag ons uit!

We komen graag langs om te laten zien wat er in uw organisatie mogelijk is. In een paar dagen tijd maken we een proof-of-concept gebaseerd op uw eigen productiedata. U kunt dan zelf ervaren wat de meerwaarde is van productie data gedreven stuur informatie.

Voor meer informatie klik hier.

Information. In control.